(ac) Botwars
Konkurs Programistyczny dla XII LO

Regulamin

§1. Wstęp

(ac) Botwars to konkurs programistyczny skierowany do uczniów wszystkich klas XII LO w Olsztynie.

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej, w szczególności z zakresu algorytmiki oraz programowania w językach wysokiego poziomu.

§2. Organizator - prawa i obowiązki

Organizatorem konkursu "(ac) Botwars" jest Arkadiusz Curulak przy wsparciu XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.
 1. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Organizator dostarcza Uczestnikom środowisko testowe, pozwalające na pełne testowanie przygotowanych przez nich programów konkursowych.
 3. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych terminów.

§3. Uczestnik - prawa i obowiązki

Uczestnikiem konkursu może być uczeń dowolnej klasy XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Uczestnik musi zarejestrować się na stronie konkursowej.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do rozwiązywania zadań zgodnie z ich założeniami.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania swojego programu za pośrednictwem strony konkursowej zgodnie z zachowaniem ustalonych terminów.
 5. Uczestnik ma prawdo do przesłania maksymalnie dziesięciu wersji swojego programu, przy czym do konkursu zostanie wzięta ostatnia nadesłana wersja, dająca się bezbłędnie skompilować.

§4. Terminarz

 1. Rozpoczęcie konkursu (ac) Botwars (część I): 19 listopada 2020 r. o godz. 12:00.
 2. Zamknięcie możliwości zgłaszania rozwiązań do części I: 20 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników części I: 27 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.
Części II w edycji 2020/2021 została odwołana.
botwars